Przepraszamy. Strona w przebudowie.

Kontakt:

Biuro Karier
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Uniwersytet JagielloĊ„ski w Krakowie

e-mail: alumni@uj.edu.pl
www.kariera.uj.edu.pl
facebook.com/absolwentUJ