Menu

O programie Alumni UJ

Program Alumni UJ dedykowany jest wszystkim absolwentom Uniwersytetu Jagiellońskiego niezależnie od daty ukończenia studiów. Jego głównym założeniem jest rozwinięcie i podtrzymywanie relacji na linii absolwent – uczelnia – środowisko biznesowe.W ramach Programu uczestnicy mogą brać udział w licznych konferencjach, spotkaniach również tych organizowanych on-line, a także tworzyć pole wymiany doświadczeń, forum dyskusji oraz nawiązywać nowe kontakty naukowe i zawodowe.

Prace nad przygotowaniem Programu do wdrożenia rozpoczęły się w 2014 r. Już od początku tegoż roku obowiązywała deklaracja podpisana przez Prorektora ds. dydaktyki (odpowiedzialny także za sprawy absolwentów), prof. dr. hab. Andrzeja Manię, o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu przy wdrażaniu Programu Absolwent i dedykowanej absolwentom specjalnej platformy internetowej. Dzięki temu Program przygotowywany przez UEW mógł zostać przetestowany na tradycyjnym uniwersytecie, z wieloma wydziałami obejmującymi odległe od siebie obszary badań i kształcenia. Dla usprawnienia niezbędnych działań 5 marca 2014 roku decyzją Rektora Uniwersytetu, prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka, utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora UJ ds. absolwentów, którego zadaniem było nie tylko czuwanie nad wdrażaniem Programu Absolwent ale zaktywizowanie wszelkich form kontaktów i współpracy z absolwentami. Pełnomocnikiem został dr hab. Radosław Rybkowski. 

Program Alumni UJ realizowany jest na kilku płaszczyznach. Absolwenci Uniwersytetu oraz pracodawcy mają okazję do korzystania ze specjalnej dedykowanej platformy internetowej. W tym miejscu możemy wymienić się doświadczeniami, kontaktami, odnaleźć dawnych znajomych, spotkać przedstawicieli firm oraz dzielić się swoją wiedzą, pracodawcy znajdą tu wykształconych kierunkowo, potencjalnych pracowników, mogą zamieszczać oferty pracy. 

Platforma jest też miejscem, gdzie znajdziemy wszystkie aktualne informacje o różnych wydarzeniach dedykowanych absolwentom. W ramach Programu Absolwent  organizowane będą bowiem szkolenia, konferencje, wykłady, prezentacje, spotkania networkingowe, realizowany będzie także Projekt Mentoringowy. O terminach spotkań informować będziemy w Aktualnościach.

 

Program realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, który w ramach w ramach projektu Kuźnia Kadr 7 wdrożył Program Absolwent współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. 04.01.01-00-220/11.